Sunday, May 6, 2007

DEMI ANAK-ANAK ANDA DAN ORANG LAIN YANG ANDA KASIHI

PENARIKAN SEMULA UBAT MENGANDUNGI PHENYLPROPANOLAMINE

(Mesej asal oleh Dato' Dr Jemilah Mahmood, Hospital Gleanagles) Kepada Semua, Luangkan masa untuk menghantar mesej ini atau mengedar risalah ini kepada orang yang disayangi, keluarga dan rakan-rakan. Cetakkannya dan letakkandi pejabat agar boleh dibaca oleh semua. PERHATIAN!!! SILA BACA DENGAN TELITI DEMI ANAK-ANAK ANDA DAN ORANG LAINYANG ANDA KASIHI! Kesemua ubat yang mengandungi PHENYLPROPANOLAMINE sedang ditarik balik.Anda boleh menghubungi nombor 800 yang tersenarai di semua kotak ubat danbertanyakan tentang bayaran balik. Sila baca dengan TELITI, kerana sesetengah daripada anda menggunakan ubat-ubat ini (salah satunya ialahAlka Seltzer Plus). BERHENTI MENGAMBIL sebarang ubat yang mengandungiPHENYLPROPANOLAMINE . Ia didapati berkait rapat dengan pertumbuhanhemorrhagic stroke (pendarahan otak) di kalangan wanita berumur 18-49dalam masa tiga hari selepas mengambilnya. Masalah tersebut belum dikesanuntuk lelaki, tetapi FDA menyarankan setiap orang (termasuk kanak-kanak)mencari alternatif lain.

UBAT-UBATAN BERIKUT MENGANDUNGI PHENYLPROPANOLAMINE :

Acutrim Diet Gum Appetite Suppressant Plus Dietary

Supplements

Acutrim Maximum Strength Appetite Control Alka-Seltzer Plus

Children's Cold Medicine Effervescent

Alka-Seltzer Plus Cold medicine (perasa ceri atau oren)

Alka-Seltzer Plus Cold ! Medicine Original

Alka-Seltzer Plus Cold & Cough Medicine Effervescent

Alka-Seltzer Plus Cold & Flu Medicine Effervescent

Alka-Seltzer Plus Cold & Sinus Effervescent

Alka Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine Effervescent

BC Allergy Sinus Cold Powder

BC Sinus Cold Powder

Comtrex Deep Chest Cold & Congestion Relief

Comtrex Flu Therapy & Fever Relief

Day & Night Contac 12-Hour Cold Capsules

Contac 12 Hour Caplets

Coricidin D Cold, Flu & Sinus

Dexatrim Caffeine Free

Dexatrim Extended Duration

Dexatrim GelcapsDexatrim Vitamin C/Caffeine Free

Dimetapp Cold & Allergy Chewable Tablets

Dimetapp Cold & Cough Liqui-Gels

Dimetapp DM Cold & Cough Elixir

Dimetapp Elixir

Dimetapp 4 Hour Liquid Gels

Dimetapp 4 Hour Tablets

Dimetapp 12 Hour Extentabs Tablets

Naldecon DX Pediatric Drops

Tavist-D 12 Hour Relief of Sinus & Nasal Congestion

Triaminic DM Cough Relief

Triaminic Expectorant Chest & Head Congestion

Triaminic Syrup Cold & Allergy

Triaminic Triaminicol Cold & Cough

Adalah difahamkan pihak pengeluar Triaminic dengan secara sukarela menariksemula ubatan berikut kerana mengandungi campuran yang menyebabkan strokedan serangan mengejut kepada kanak-kanak :

Orange 3D Cold & Allergy Cherry (merah jambu)

3D Cold & Cough Berry

3D Cough Relief

Yellow 3D Expectorant

Hubungi mereka di nombor 1-800-548-3708 dengan menyatakan nombor lot padakotak untuk membolehkan mereka menguruskan pemulangan ubat tersebut dan mereka akan memberikan bayaran balik kepada anda. Jika anda mengenalisesiapa yang mempunyai anak kecil, SILA BERIKAN RISALAH INI. INI ADALAHSESUATU YANG SERIUS. EDARKANNYA KEPADA SEMUA ORANG YANG ANDA KENALI AGAR MEREKA BOLEH MENGAMBIL LANGKAH SEWAJARNYA UNTUK MENGELAK TRAGEDI KEPADAKELUARGA MEREKA.

No comments: